Публикувани обяви в сайта: 419
Сайт за безплатни обяви, реклама и каталог на производители и вносители на машини

От производител частни обяви Всички
Кюн Лизинг България

Кюн Лизинг България
Кюн Лизинг работи от 1982г. в областта на лизинговото и инвестиционно финансиране на мобилни основни средства за производство, транспортни
E-mail: b.todorov@kuehnleasing-bg.com
Тип:
Град: София-град
Уеб сайт: http://www.kuehnleasing-bg.com
Телефон: +359 888 211193
Skype:

Обяви (0)
 Ние финансираме на Лизинг висококачествено производствено оборудване, транспортни средства, леки автомобили, офис оборудване, яхти, лодки и любителски летателни средства. Дейността на Кюн Лизинг България е насочена към стимулиране на конкурентно способността на българските предприятия и подобряване на пазарните им позиции в страната и чужбина.

Представяме Ви някои основни правила, които ще Ви помогнат да прецените сами, дали Вашия проект ще бъде одобрен за финансиране от Кюн Лизинг България:

- Ние финансираме компании с достатъчен опит в тяхната дейност. Ние не отпускаме средства на фирми без история и ново стартиращи проекти, освен ако не са подкрепени от финансово силни акционери и/или от мениджъри с доказан опит и успешна бизнес кариера.

- Ние финансираме компании, които са финансово жизнеспособни и могат да докажат своята платежоспособност при изплащане на лизинговите вноски. Прекратяване на договор и изземане на предмета на лизинговия договор са крайно нежелателни и не се считат за приемлив изход от сделката за нас. Ние не разглеждаме молби за лизинг от фирми с постоянни загуби и висока задлъжнялост. Практиката показва, че при липса на опит в даден бизнес, ако зад един проект не стоят финансово солидни акционери с устойчив и жизненоспособен бизнес, вероятността от неблагоприятно развитие на проекта и изпадане в просрочие надхвърля 75%. Отказвайки силно рискови сделки, ние в много случаи помагаме на потенциалните лизингополучатели, като ги предпазваме от сериозни финансови и житейски неблагополучия.

- Оборудването трябва да е стандартизирано и подходящо за препродажба или обратно изземане. Но ние финансираме и оборудване, произведено специално за нуждите на Лизингополучателя.КОНТАКТИe-mail: office@bgmashini.com

Общи условия | Правила | Реклама
2020, Всички права запазени.

Уеб Дизайн Варна
SEO Оптимизация Варна